ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อประสานความร่วมมือและเดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งจากข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าทุกๆ 1 นาที ทั่วโลกจะมีคนซื้อขวดน้ำพลาสติกประมาณ 1 ล้านขวด และมีการใช้ถุงพลาสติกประมาณ 5 ล้านล้านถุง และแต่ละปีจะมีขยะพลาสติกกว่า 8 ล้านตัน ถูกทิ้งลงไปในมหาสมุทร ทำให้สัตว์ทะเลจำนวนไม่น้อยทั้งเต่าทะเล ปลา นก ได้รับสารพิษจากการบริโภคถุงพลาสติก.