การเรียนการสอนออนไลน์
เครื่องมือสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตร
คณะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรศาสตร์
about
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทำเนียบคณบดีของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
award
ผลงานและรางวัล ที่น่าภาคภูมิใจ.
aqi
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จัดทำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ บริการประชาชนในพื้นที่ศาลายาแบบเรียลไทม์ จากรถตรวจวัด PM2.5 มาตรฐานโลก สามารถติดตามดัชนีคุณภาพอากาศรายชั่วโมงได้ที่ https://www.mahidol.ac.th/aqireport/
แม่อนุรักษ์
ขอเชิญเสนอชื่อ "แม่" ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ เข้าชิงรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2563

Environment and Natural Resource Journal Environment and Natural Resource Journal

Environment and Natural Resource Journal Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases.

Read more about Journal