ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2563
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45-11.00 น.
การเรียนการสอนออนไลน์
เครื่องมือสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตร
คณะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรศาสตร์
บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
about
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทำเนียบคณบดีของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
award
ผลงานและรางวัล ที่น่าภาคภูมิใจ.
Environment and Natural Resource Journal
Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases.

ปฏิทินกิจกรรม

STaGIC 2020

โครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1
14 สิงหาคม 2563
ฟรีค่าเดินทางแบบเหมาจ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัคร 6 กรกฏาคม - 6 สิงหาคม
ฟรีตลอดโครงการรับเพียง 30 คนเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2563

ฝึกอบรม ค่าย โครงการต่างๆ

คณะฯ ได้ทำการบริการวิชาการแก่ชุมชมและบุคคลภายนอกต่างๆ ผ่านทางการจัดค่าย การฝึกอบรมและโครงการต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานกับเรา

คณะฯ มีความยินดีในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

ดูตำแหน่งงานว่าง

โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับบุคคลทั่วไป ได้ใบรับรองผลการศึกษาและสะสมหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล

สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

ENTM 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม