COVID19
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
TCAS
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
ติดตามรายงานคุณภาพอากาศ
ท่านสามารถติดตามรายงานคุณภาพอากาศ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมได้ที่นี่ค่ะ
about
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทำเนียบคณบดีของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตร
คณะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรศาสตร์
MAPC
โครงการสร้างทักษะสำหรับบุคคลทั่วไปของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
award
ผลงานและรางวัล ที่น่าภาคภูมิใจ.

Environment and Natural Resource Journal

We have recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases.
วารสารจะเพิ่มจำนวนฉบับต่อปีจาก 4 ฉบับเป็น 6 ฉบับ เริ่มต้นปี 2021

ปฏิทินกิจกรรม

การบรรยายด้านงานวิจัย (Research Talk)

สิ่งที่ควรรู้ ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม(ววน.) และแนวคิดการเขีนข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่

รับชมย้อนหลัง..

เวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

2 กรกฏาคม 2564
ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom

เว็บไซต์..

MU-EN Camp

เปิดรับสมัคร คุณครู และ นักเรียน ทั่วประเทศ ร่วมเสนอโครงการ หรือ สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทาง online
ชิงทุนการศึกษา ร่วม 2 แสนบาท
ระยะเวลารับสมัคร 1-30 มิถุนายน 2564

เว็บไซต์..

ข่าวทุนวิจัย

CEPI รับสมัครให้ทุน หัวข้อ “Broadening Protection against SARS-COV-2 and New Broadly Protective Betacoronavirus Candidate Vaccines”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนวิจัย "กรอบอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต" ปีงบประมาณ 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

รับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

บทความตีพิมพ์

Scopus

อิทธิพลของความเป็นเมืองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศใกล้พื้นผิวในประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2513-2562

Scopus
Boonlue Kachenchart, Chaiyanan Kanlangka, Nattapong Puttannapong, Atsamon Limsakol

More...

ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงพืชพรรณโบราณและผลกระทบของมนุษย ในทองผาภูมิ ภาคตะวันตกของประเทศไทยในช่วง 700 ปีที่ผ่านมา

Vegetation history and human impacts from Thong Pha Phum, western Thailand during the past 700 years

More...

แสดงความยินดี

EN-TUBE

ทำความรู้จัก 'ต้นเทียนทะเล' ไม้หายาก ที่กำลังใกล้สูญพันธ์ เนื่องจากคนนิยมนำมาทำเป็นบอนไซ

ร่วมงานกับเรา

คณะฯ มีความยินดีในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

ดูตำแหน่งงานว่าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราค ขายทอดตลาด

ดูประกาศ