COVID19
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
TCAS
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
about
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทำเนียบคณบดีของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตร
คณะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรศาสตร์
MAPC
โครงการสร้างทักษะสำหรับบุคคลทั่วไปของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
award
ผลงานและรางวัล ที่น่าภาคภูมิใจ.

Environment and Natural Resource Journal

We have recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases.
วารสารจะเพิ่มจำนวนฉบับต่อปีจาก 4 ฉบับเป็น 6 ฉบับ เริ่มต้นปี 2021

ปฏิทินกิจกรรม

การนำเสนอทางวิชาการของนักศึกษาปริญญเอก

The 2nd International PhD Students Conference on the Environment

More Detail..

ENRIC 2021

The 4th Environment and Natural Resource International Conference

More Detail..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs)

2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ทางระบบ Webex

สมัครเข้าร่วมอบรม

MU-EN Camp

เปิดรับสมัคร คุณครู และ นักเรียน ทั่วประเทศ ร่วมเสนอโครงการ หรือ สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทาง online
ชิงทุนการศึกษา ร่วม 2 แสนบาท
ระยะเวลารับสมัคร 1-16 กรกฏาคม 2564

เว็บไซต์..

ข่าวทุนวิจัย

ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

บทความตีพิมพ์

Scopus

การเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอไฮเธนจากน้ำเสียแป้ง โดยการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียวและแบบสองขั้นตอน

Scopus
Chakkaphop Warrajareansri; Jaruwan Wongthanate

More...

ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงพืชพรรณโบราณและผลกระทบของมนุษย ในทองผาภูมิ ภาคตะวันตกของประเทศไทยในช่วง 700 ปีที่ผ่านมา

Vegetation history and human impacts from Thong Pha Phum, western Thailand during the past 700 years

More...

แสดงความยินดี

EN-TUBE

ทำความรู้จัก 'ต้นเทียนทะเล' ไม้หายาก ที่กำลังใกล้สูญพันธ์ เนื่องจากคนนิยมนำมาทำเป็นบอนไซ

ร่วมงานกับเรา

คณะฯ มีความยินดีในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

ดูตำแหน่งงานว่าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราค ขายทอดตลาด

ดูประกาศ