COVID19
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
TCAS
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
ติดตามรายงานคุณภาพอากาศ
ท่านสามารถติดตามรายงานคุณภาพอากาศ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมได้ที่นี่ค่ะ
about
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทำเนียบคณบดีของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตร
คณะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรศาสตร์
บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับตรวจและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 02 441 5000 ต่อ 4408 – 4410,4413
award
ผลงานและรางวัล ที่น่าภาคภูมิใจ.

Environment and Natural Resource Journal

We have recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases.
วารสารจะเพิ่มจำนวนฉบับต่อปีจาก 4 ฉบับเป็น 6 ฉบับ เริ่มต้นปี 2021

ปฏิทินกิจกรรม

47 ปี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทางคณะจะแจ้งกำหนดการจัดงานใหม่ให้ท่านทราบในภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรการสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (Option 2)

อบรมภาคทฤษฏีผ่านระบบออนไลน์ และปฏิบัติ ณ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ศาลายา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สาระสำคัญจากกิจกรรม Research talk

ในหัวข้อเรื่อง "ทุนวิจัยจากต่างประเทศ เคล็ดลับทำได้ไม่ยาก"

อ่านเพิ่มเติม...

ทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ปี 2564 บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

บทความตีพิมพ์

Scopus

การผลิต 1,3 โพรเพนไดออลและ 2,3 บิวเทนไดออล จากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากจุลินทรีย์ที่คัดแยกได

Scopus
Kongjan P, Jariyaboon R, Reungsang A, Sittijunda S*

More...

Scopus

อินทรีย์คาร์บอนในดินพื้นที่ชุ่มน้ำของป่าบุ่งป่าทาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Scopus
Piyakarn Teartisup, Prapeut Kerdsueb, and Suwalee Worakhunpiset

More...

การแพร่กระจายของสารโลหะหนัก (Heavy metals) ที่สะสมในตะกอนดิน

Natchaya Namngam , Wenchao Xue , Xun Liu , Thammarat Kootattep , Rajendra P. Shrestha , Gullaya Wattayakorn , Allan Sriratana Tabucanon , Shen Yu

More..

EN-TUBE

ทำความรู้จัก 'ต้นเทียนทะเล' ไม้หายาก ที่กำลังใกล้สูญพันธ์ เนื่องจากคนนิยมนำมาทำเป็นบอนไซ

ร่วมงานกับเรา

คณะฯ มีความยินดีในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

ดูตำแหน่งงานว่าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราค ขายทอดตลาด

ดูประกาศ