Faculty of Environment and Resource Studies

Image

Ennovation village

Image

Ennovation village

Image

Ennovation village

หน่วยบริการและช่วยเหลือด้าน นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการดำเนินการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ขึ้นในส่วนงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)

เพื่อเป็นการตอบสนองการพัฒนาและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์และนโยบายตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับชาติสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

Objective

1) เพื่อส่งเสริมการดำเนินการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ขึ้นในส่วนงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)
2) เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยและนักศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของคณะ กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นตัวขับเคลื่อนภาคส่วนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Project Manager

Dr.Narin Boontanon

Ph.D. (Science, Biogeochemistry) , Kyoto University, Japan
Post Doctoral Fellow (Researcher) , JST

narin.boo@mahidol.ac.th
0 2441 5000 ต่อ 2211

Ennovation village

ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยและนักศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ennovation village

หน่วยบริการและช่วยเหลือด้าน นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของคณะ กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นตัวขับเคลื่อนภาคส่วนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Ennovation village

ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมเด่น

กิจกรรมของศูนย์

ผลงานของเรา

รางวัลที่ได้รับ

กังหันลมยกกำลังสอง

 

พบกับน้อง ๆ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สร้างสรรค์ กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทางตัวแรกของไทย ที่ไม่เพียงแต่ได้บินไกลไปคว้ารางวัลถึงต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังได้รับการพัฒนาจนสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนประเภทลมปล่อยทิ้ง อย่างคอมเพรสเซอร์แอร์ ช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย จากความคิดต่าง การพลิกไอเดีย และความมุ่งมั่นทุ่มเทด้วยการลงมือทำทุกกระบวนการต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ทำให้ได้ออกมาเป็นกังหันลมรูปแบบใหม่ที่ให้กระแสไฟฟ้ามากกว่ากังหันลมทั่วไปถึง 2 เท่า ติดตามเรื่องราวเบื้องหลังนวัตกรรมทำให้โลกน่าอยู่ชิ้นนี้ ในรายการฉายแวว ตอน กังหันลมยกกำลังสอง รายการที่นำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะต่าง ๆ ซีรีย์งานวิจัยนักศึกษา ในรายการฉายแวว ออกอากาศช่อง Mahidol Channel ทาง CTH ช่อง 118

 

ถังกำจัดเศษอาหารในบ้าน : เทกันเบาเบา

 

เศษอาหาร คือ ขยะที่ทุกคนทิ้งทุกวัน และหากไม่ได้กำจัดอย่างถูกวิธี ก็กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุผลให้เกิด ‘ถังกำจัดเศษอาหารในบ้าน’ ผลงานวิจัยของ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอาจารย์ได้ประดิษฐ์ถังกำจัดเศษอาหารที่สามารถใช้ในบ้าน ทำเองได้ ต้นทุนต่ำ เพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเองที่บ้าน