ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมบริจาคของใช้มือสอง อาทิ ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้/ของแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ เครื่องประดับ ของเล่น กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เข้าร่วมโครงการออกร้าน Second Hand Envi-Shop คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณความต้องการซื้อสินค้าใหม่ ลดปริมาณขยะ และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รายได้นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม เช่น ซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ยากไร้ ทำบุญเนื่องในโอกาสที่เหมาะสม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่...
หน่วยสารบัญ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 5000 หรือ
ติดต่อโดยตรงที่ ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล โทร 081 700 8468


ร้าน Second Hands Shop คณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นสื่อกลาง มอบรถเข็นคนพิการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เป็นสื่อกลางในการคัดเลือกคนพิการในชุมชุมรายรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชนมอบรถสามล้อโยกให้กับคนพิการ จำนวน 2 คัน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหลักในโครงการร้านมือสอง (Second Hands Shop) ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีได้กล่าวถึงโครงการร้านมือสอง หรือ Second Hands Shop ว่า “เป็นโครงการการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ Reuse เพื่อนำมาจำหน่ายในร้าน อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ รวมถึงพลาสติก ถุงหิ้ว ถุงกระดาษ ฯลฯ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนรายได้จากการจำหน่ายเพื่อจัดหารถสามล้อโยกหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ อีกทั้งยังเป็นการนำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต

สำหรับคนพิการที่ได้รับมอบรถสามล้อโยกในครั้งนี้ได้แก่

  1. คุณชูชีพ เทียนทอง ต.หอมเกร็ด จ. นครปฐม
  2. คุณพนม ชัชวงษ์ อดีตทนายความ อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์ มากว่า 20 ปี
ร้าน Second Hands Shop คณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นสื่อกลาง มอบรถเข็นคนพิการ

Homeposter

line