รับสมัครงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

รับสมัครงาน/ประกวดราคา/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกอบการร้านค้าในตลาดนัดสีเขียว เขียนโดย Super User ฮิต: 254
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ บริเวณอาคาร 4 (สิ่งแวดล้อมพัฒนาดล) 3 รายการ เขียนโดย Super User ฮิต: 179
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 246
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 262
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 177
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด เขียนโดย Super User ฮิต: 141
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 168
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 253
ประกาศขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด ฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 196
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 177