ข่าวกิจกรรมคณะActivities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมคณะ

7 กพ 62 เวลา 09.00 น. Mr. David W. Stewart, former Senior Vice President จาก Kimley Horn engineering firm ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "South Florida's Water Management Practices in the Past, Present and Future" ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นโดย งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี Dr. Thomas Neal Stewart ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เป็นผู้ประสานงานหลัก


หน้ากิจกรรมคณะเดิม : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551