ข่าวกิจกรรมคณะActivities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมคณะ

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 9
พิธีปิดการอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เขียนโดย Super User ฮิต: 28
พิธีลงนามปฏิญญาเครือข่ายสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (Thai Soil Partnership: TSP) เขียนโดย Super User ฮิต: 29
Dongguk University ประเทศเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมเยือนคณะและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เขียนโดย Super User ฮิต: 29
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ Graduate School of Nutritional and Environmental Sciences และ Graduate School of Integrated Pharmaceutical and Nutritional Sciences, University of Shizuoka เขียนโดย jarinee ฮิต: 35
วันปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์” ครั้งที่ 6 เขียนโดย Super User ฮิต: 49
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยมหิดลฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 49
Welcomed a group of executives from Bangladesh เขียนโดย Super User ฮิต: 53
มหิดลเกมส์ เขียนโดย Super User ฮิต: 42
ให้คำปรึกษาด้านการกำจัดการขยะ เขียนโดย Super User ฮิต: 54

หน้ากิจกรรมคณะเดิม : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551