สิ่งที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการฯ จะได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโครงการดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆดังต่อไปนี้ให้ท่าน
  1. 1. ค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกอบรม และ การศึกษาดูงาน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าที่พัก
  2. (ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้พักคู่ ในโรงแรมที่จัดให้ ระหว่างเข้าร่วมโครงการ วันที่ 23-27 สิงหาคม 2563 *หากมีความประสงค์ต้องการพักเดี่ยวขอให้แจ้งผู้ประสานงานโครงการ(มีค่าใช้จ่าย))
  3. 2. เอกสาร/คู่มือประกอบการศึกษาอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. 3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ เสื้อโปโล 1 ตัว เสื้อคลุม และกระเป๋า ของโครงการ
  5. 4. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
- ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
- หากบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ มีความประสงค์จะพักเดี่ยว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครึ่งหนึ่งจากค่าใช้จ่ายที่ทางโครงการจ่ายให้

 

ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 5 วัน

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 -27 สิงหาคม 2563 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม และ ออกปฎิบัติภาคสนาม

 

สิ่งที่ควรเตรียมมา

1. เสื้อผ้าเพียงพอสำหรับวันเข้าร่วมโครงการ (กางเกงที่สะดวกในการทำกิจกรรม)

2. ยารักษาโรค

3. หมวก รองเท้าผ้าใบ สำหรับออกภาคสนาม

4. ของใช้อื่นๆที่จำเป็น