รับสมัครงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

รับสมัครงาน/ประกวดราคา/ประกาศ

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครพนักงานดูแลทำความสะอาดบริเวณพื้นที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล