รับสมัครงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

รับสมัครงาน/ประกวดราคา/ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกอบการร้านค้าในตลาดนัดสีเขียว ปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มารับการสัมภาษณ์ร้านค้าใหม่ตลาดนัดสีเขียว เขียนโดย Super User ฮิต: 42
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้าในตลาดนัดสีเขียว ปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 685
ประกาศรับสมัครพนักงานดูแลทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 86
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ บริเวณอาคาร 4 (สิ่งแวดล้อมพัฒนาดล) 3 รายการ เขียนโดย Super User ฮิต: 275
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 341
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 332
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 240
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด เขียนโดย Super User ฮิต: 189
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 214