ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
          ลด-แยกขยะก่อนทิ้งช่วยต่อลมหายใจ 'โลก'
          สร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจเรื่องการแยกขยะ ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastics) อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง ในโอกาสครบ 1 ปี "มูลนิธิคุณ"  ร่วมกับพันธมิตรหัวใจสีเขียว ตาวิเศษ, Chula Zero Waste, Petromat (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโน โลยี ปิโตรเคมีและวัสดุ), สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU), Ecolife Application และ Mc Jeans จัดแคมเปญ "คุณคือตาวิเศษ" พร้อมเปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริเวณลานหน้าสยามสแควร์วัน
          ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า มูลนิธิคุณตั้งขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมไทยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลก จากปัญหานี้จึงเริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรมเล็กๆ จับมือกับ ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา จัดทำ Viral Video เพื่อรณรงค์ลดขยะพลาสติกและกล่องโฟม, รณรงค์แยกขยะในงาน 'ลงเล เฟสติวัล' พาคนไปลงเล พาขยะไปลงถัง (ให้ถูกต้อง) กันเถอะนะคะ หากทุกคนร่วมมือกันคนละเล็ก คนละน้อยจะสามารถลดขยะพลาสติกได้อย่างมหาศาล เพราะโลกทั้งใบลมหายใจเดียวกัน
          อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา กล่าวว่า ทุกวันนี้เผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย ขยะล้นเมือง ฯลฯ ซึ่ง นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะปัญหาขยะ ด้วยการใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้  พกภาชนะส่วนตัวในการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดการใช้หลอดดูด สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว แค่ทุกคนลงมือทำ ฝึกเป็นนิสัยรู้จักแยกก่อนทิ้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะน้อยลง มูลนิธิคุณตั้งใจหว่านเมล็ดพันธุ์ให้กลุ่มเยาวชน ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยมุ่งปลูกฝังให้รู้จักการลด แยกขยะ ด้วยการจัดโรดโชว์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ
          ส่วนเรื่องการแยกขยะ อ.วรุณ วารัญญานนท์ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำว่า ประเทศไทยติดอันดับ 6 ทิ้งขยะพลาสติกลงมหาสมุทรมากที่สุดในโลก และใน 1 วัน เฉพาะกรุงเทพฯ สร้างขยะประมาณ 10,000 ตัน โดยสามารถกำจัดได้ 1,500 ตัน ที่เหลือ 8,500 ตัน ถูกส่งไปทิ้งแบบเปิดที่ภูเขาขยะใน จ.นครปฐม กับ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันสูงเท่าตึก 10 ชั้น เนื่องด้วยปริมาณขยะที่มาก และการจัดการที่มีข้อจำกัด ทำให้มีการรั่วไหลของขยะลงแม่น้ำและลงทะเลในที่สุด
          ทุกคนต้องช่วยกันลดและแยกขยะ โดยใช้หลัก 3R คือ  Reduce ลดการใช้ และ Reuse นำมาใช้ซ้ำ เป็นการลดและป้องกันขยะที่ต้นทาง ในส่วนของ Recycle ต้องเริ่มที่การแยกขยะ ก่อนนำไปรีไซเคิลได้ ซึ่งในระบบของประเทศไทยให้แยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะเปียกที่ย่อยสลายได้ หรือ ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหารและวัสดุที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การนำไปทำปุ๋ยหมัก, ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว โลหะ กระดาษ พลาสติก ฯลฯ , ขยะทั่วไป รวมทั้งพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งใช้วิธีกำจัดโดยฝั่งกลบ และขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ให้แยกใส่ถุงติดป้าย เพื่อให้ฝ่ายที่รับผิดชอบนำไปจัดการกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป.