ข่าวสิ่งแวดล้อมEnvironmental News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวสด ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
          กทม. - วันที่ 10 มิ.ย. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง และกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ว่า คณะกรรมการมีแนวทางแก้ไขในเบื้องต้นว่า จะรวบรวมน้ำเสียบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านการบำบัดเข้าสู่ระบบกระบวนการบำบัดน้ำที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทั้ง 2 แห่ง เพื่อบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือแหล่งน้ำสาธารณะ หรือหากอาคารบ้านเรือนจะปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คลองหรือแม่น้ำจะต้องผ่านกระบวนการบำบัดก่อนเช่นกัน โดยจะนำผลการศึกษาเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป